Disclaimer

Afdeling 6 van de NJBB heeft deze website met de grootste zorg en aandacht samengesteld en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan niet worden gegarandeerd dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, levert afdeling 6 van de NJBB de grootst mogelijke inspanning om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Afdeling 6 van de NJBB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op (of via) de website ter beschikking gestelde informatie. Afdeling 6 van de NJBB is niet verantwoordelijk voor getoonde content op aan deze website gekoppelde bestanden. De inhoud van de website en de opgenomen hyperlinks kunnen steeds zonder aankondiging of kennisgeving worden aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd.

U hebt het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.